Narodna knjižnica Općine Perušić

   
adresa:
Trg popa Marka Mesića 2
53202 Perušić
županija:
Ličko-senjska županija
 
ravnateljica:
Josipa Milković
telefon:
053 679-231
telefaks:
 
e-mail:
narodna.knjiznica.opcine.perusic1@gs.t-com.hr
www:
www
e-katalog:
-
     

<< povratak