Info centar

Kultura i umjetnost

Zajednica nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore
http://www.hgk.hr/category/zajednice/zajednica-nakladnika-i-knjizara

Udruga Knjižni blok
http://www.knjizniblok.hr/

Hrvatsko društvo skladatelja
http://www.hds.hr/

Hrvatsko društvo filmskih djelatnika
http://www.hdfd.hr/naslovnica/

Društvo hrvatskih književnika
http://dhk.hr/

Hrvatsko društvo pisaca
http://www.hrvatskodrustvopisaca.hr/hr/

Hrvatsko društvo dramskih umjetnika
http://www.hddu.hr/novosti.aspx

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika
http://www.hdlu.hr/

Obrazovanje

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti , Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
http://inf.ffzg.unizg.hr/index.php/hr/

Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
http://www.ffos.unios.hr/infoznanosti

Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru
http://iz.unizd.hr/

Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara
http://cssu.nsk.hr/o-nama/

Volontiranje

Volonterski centar Zagreb
http://vcz.hr/

Zapošljavanje