Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica - Bibliobus

   
adresa:
Zrinski trg 6
48000 Koprivnica
županija:
Koprivničko-križevačka županija
 
voditeljca bivliobusne službe:
Ana Škvarić
telefon:
048/622363(109), 098/9700212
telefaks:
 
e-mail:
bibliobus@knjiznica-koprivnica.hr
www:
http://www.knjiznica-koprivnica.hr/knjiznica/defaultcont.asp?id=58&n=3&side=5
e-katalog:
https://library.foi.hr/m3/k.aspx?b=20
     

<< povratak