Knjižnica i čitaonica Plaški

   
adresa:
Saborčanska bb
47304 Plaški
županija:
Karlovačka županija
 
ravnatelj:
Veljko Vezmar
telefon:
047 811-868
telefaks:
047 811-868
 
e-mail:
knjiznica.i.citaonica@ka.t-com.hr
www:
www
e-katalog:
http://library.foi.hr/m3/k.aspx?B=1358
     

<< povratak