Login

Narodna knjižnica Gradište

32273 Gradište, Trg hrvatskih velikana 5
tel. 032 841 157
e-mail: opcina-gradiste@vk.htnet.hr

Narodna knjižnica Gradište otvorena je 3. listopada 2008. godine kao novoosnovana, samostalna knjižnica. Osnivač, općina Gradište, tada je osigurao financijska sredstva za djelatnika, prostor, opremu i sve što je potrebno za rad, uključujući i računalni program za knjižnično poslovanje. Raspisan je natječaj i zaposlen je stručni djelatnik. Diplomirana knjižničarka je započela s radom 25. rujna 2008. godine te je 6. studenoga 2008. godine iz osobnih razloga dala otkaz. Od tada Narodna knjižnica Gradište ne radi, jer Općina Gradište nije zaposlila novog djelatnika.