Pitanje br. 39094
 
Pitanje:

Potrebna mi je literatura za diplomski rad na temu Terenska nastava i ostali oblici izvanučioničke nastave.


Odgovor:

Knjige:

 1. Skok, P. Izvanučionička nastava. Zagreb : Pedagoški servis, 2002.
 2. Turković, I. Osnove metodike praktične nastave. Zagreb : Školska knjiga , 1995-
 3. Jakovljević, N.; Vrgoč, D.Škola u prirodi : priručnik za učitelje. Zagreb : Hrvatski pedagoško-književni zbor, 1999
 4. Vilić-Kolobarić, K. Terenska nastava i suodnosi nastavnih sadržaja : priručnik za učitelje. Đakovo : Tempo, 2008.
 5. Zdanski, I. [et al.] .Izleti i posete kao oblici vaspitno - obrazovnog rada u osnovnoj školi. Beograd : Zavod za unapređenje vaspitanja i obrazovanja grada, Odelenje za informacije, dokumentaciju i izdavačku delatnost, 1986.
 6. Rendić - Miočević, I. Učenik - istražitelj prošlosti : novi smjerovi u nastavi povijesti. - Zagreb : Školska knjiga, 2000.
 7. Čudina-Obradović, M. Integrirano poučavanje. Zagreb : Pučko otvoreno učilište Korak po korak, [2009?] .
 8. Jensen, E. Super-nastava : nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje. Zagreb : Educa, 2003.
 9. Dželetović, J. Ekskurzije u funkciji nastave. Svetozarevo : Ugopom, 1975.
 10. Kletečki, N. Prirodoslovlje u osnovnoj školi : istraživački rad i njegova zastupljenost u izbornoj i dodatnoj nastavi iz biologije i astronomije : OŠ Bogumil Toni : Hrvatski školski muzej, Zagreb, rujan 2005. Zagreb : Hrvatski školski muzej, 2005.Članci:

 1. Jedličko, J. Izvanučionička nastava prirodoslovlja u osnovnoj školi. // Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu. - 5 (2003), 1(5); str. 109-119.
 2. Kirinčić, A. Zavičajna, terenska i projektna nastava. // Povijest u nastavi - 1 (2003), 2 ; str. 189-194.
 3. Bartolić, Đ. Terenska nastava geografije u Velikoj Britaniji. // Geografski horizont : [stručno-metodički časopis za nastavu geografije]. - 43 (1997), 1 ; str. 59-64.
 4. Lovrentjev, A. Program "Šumska škola". // Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu. - 1 (1999), 1 ;str. 261-270 .
 5. Pavleković, S.Praktična nastava u izvanškolskim prostorima. Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 140 (1999), 3 ; str. 372-381.
 6. Trogrlić, S. Ekskurzija u nastavi povijesti : (primjer iz prakse OŠ "Ivo Lola Ribar"). // Nastava povijesti = Nastava istorije = Pouk zgodovine = Nastava po historija : časopis Saveza društava historičara Jugoslavije. (1991), 3-4 ; str. 123-128.
 7. Ćosić. S. Izvanučionična nastava povijesti u Vukovaru : uz 15. obljetnicu obrane i pada Vukovara. // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 147 (2006), 3 ; str. 387-390.
 8. Morović, T. Projekt "Rimski zid" : (međunarodni projekt koji je iniciralo Vijeće Europe u okviru kampanje "Europa zajedničko nasljeđe"). // Povijest u nastavi. 1 (2003), 2 ; str. 195-200.
 9. Trškan, D. Terenski rad u nastavi povijesti : učenje metodom otkrivanja. // ovijest u nastavi. 5 (2007), 2(10) ; str. 207-216.
 10. Bertić, D. ; Krašovec-Salaj, D. Interaktivno i suradničko učenje u nastavi prirode i društva u okviru ERR sustava. // Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu. 2 (2000), 1(2), str. 335-343.

Internet (3.6.2011.):


1.Poljak, S., Jagić, S. Nastava povijesti u OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu : Aktivnosti tijekom školske godine 2007./2008. utemeljene na suvremenim nastavnim metodama. URL: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=73667
2.Koren, S., Najbar-Agičić, M. Europska iskustva i nastava povijesti u obveznom obrazovanju. URL: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=58075
3.Boras, M. Suvremeni pristupi nastavi prirode i društva. URL: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=58237
4.Anđić, D. Učenje i poučavanje prirode i društva na otvorenim prostorima. // Metodički obzori : časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu. 2 (2007), 1(3), str. 7-23. URL: http://hrcak.srce.hr/index.php? show=clanak&id_clanak_jezik=19424 5.

5.Bognar B. Suradničko učenje u nastavi (akcijsko istraživanje) http://mzu.sbnet.hr/files/suradnickoucenjeunastavi.pdf


Ključne riječi:
terenska nastava, izvanučionička nastava